Mám problém, kam mám zavolať?
Kto mi pomôže?

POMOC EXISTUJE

Organizácie v zdravotníctve

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Národné centrum zdravotníckych informácií
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Slovenská zdravotnícka univerzita

Zdravotné poisťovne

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
UNION, a. s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Stavovské organizácie v zdravotníctve

zriadené zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Slovenská komora psychológov
Slovenská lekárska komora
Slovenská komora zubných lekárov
Slovenská lekárnická komora pre farmaceutov
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora fyzioterapeutov
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
Slovenská komora zubných technikov
Slovenská komora ortopedických technikov
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

Organizácie v oblasti psychoterapie

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii

Zoznam niektorých odborných a pacientských organizácií

Slovenská lekárska spoločnosť
Lekárske odborové združenie – LOZ
Asociácia nemocníc Slovenska
Asociácia súkromných lekárov SR
Slovenská lekárska únia špecialistov
Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast SR
Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne vzdelávanie
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva

Ďalšie informácie

Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti
Databáza informácií pre medicínske vzdelávanie
Portál Zdravie.sk – pre tých, čo chcú vedieť viac

Výmenné lístky k lekárovi

Podľa § 8 ods. 5 písm. a) Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ku nasledujúcim špecialistom nevyžaduje odporúčanie všeobecného lekára (tzv. „výmenný lístok“).
§ 8 Ambulantná starostlivosť
(5) Odporúčanie všeobecného lekára alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 4 sa nevyžaduje
a) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská psychiatria, v špecializačnom odbore klinická psychológia, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov.

Psychiatrické liečebne

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Detská psychiatrická liečebňa, n. o. Hraň
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
Psychiatrická liečebňa Sučany
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya Kremnica
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Overenie zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Je možné rôznou formou, napríklad na:
alebo v príslušnej stavovskej organizácii v zdravotníctve.