Mám problém, kam mám zavolať?
Kto mi pomôže?

POMOC EXISTUJE

Orgány štátnej a verejnej správy

Ústredné orgány štátnej správy

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Národný bezpečnostný úrad
Úrad vlády SR
Kancelária prezidenta slovenskej republiky
Národná rada SR

Vyššie územné celky (VÚC)

Bratislavský samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

Ochrancovia práv

Úrad verejného ochranca práv
Úrad komisára pre deti
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Iné organizácie

Slovenská komora učiteľov
Asociácia školskej psychológie ČR a SR

Pomáhajúce profesie

NIEKTORÉ POMÁHAJÚCE PROFESIE
(aký je rozdiel medzi psychológom, psychológom so špecializáciou, psychoterapeutom, psychiatrom, liečebným pedagógom, špeciálnym pedagógom, koučom?)
PSYCHOLOGICKÉ ŠPECIALIZÁCIE A ZAMERANIA
(aký je rozdiel medzi psychológom, psychológom so špecializáciou, klinickým psychológom, pracovným a organizačným psychológom, poradenským psychológom, školským psychológom, dopravným psychológom, psychológom RPPS, psychológom v rodinnej alebo dlhovej poradni, psychológom v centre pre deti a rodiny, psychológom v centre poradenstva a prevencie, psychológom v reedukačnom alebo diagnostickom centre alebo LVS ?)
viac informácií o psychológoch v zdravotníctve nájdete TU.

Štúdium psychológie

Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Univerzita Komenského, Bratislava
Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Trnavská univerzita, Trnava
Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
Ústav aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava
Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Katolícka univerzita, Ružomberok
Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Inštitút psychológie Filozofickej fakulty, Prešovská univerzita, Prešov
Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Ďalšie informácie o štúdiu TU