Mám problém, kam mám zavolať?
Kto mi pomôže?

POMOC EXISTUJE

Príbeh stránky POMOC EXISTUJE

Mám problém, kam mám zavolať?

Kto mi pomôže?

Toto sú otázky, s ktorými sa stretávame bežne pri svojej práci. Stretávali sme sa s nimi počas obdobia pandémie, pri záťaži jednotlivca, skupiny ale aj kolegov, známych, či neznámych, ktorí hľadali pomoc pre klienta. Bežný stav je, že nevieme, kde máme hľadať informácie. Nevieme, kto akú službu poskytuje. Stránku, ktorá by poskytovala takéto údaje sme nenašli. Ani podporu pre jej vytvorenie na strane štátu.
V čase pôsobenia v Slovenskej komore psychológov som spolu s Linkou detskej istoty vytvorila základné letáky s kontaktami pomoci. Boli Vianoce a nápor žiadostí o pomoc 24.12. bol veľký. Neskôr vznikli letáky umožňujúce ľuďom sa zorientovať v pomáhajúcich profesiách a psychologických službách. Totiž nie všetko, čo sa tvári ako profesionálna pomoc ňou aj je. A idea sprístupniť informácie mala zmysel a odozvu.
A tak pokračujeme.
… pretože pomáhajúcich profesií a odborníkov je dosť
… pretože pomoc v rôznych oblastiach v SR naozaj existuje
… pretože pomoc v rôznych oblastiach v SR naozaj existuje
… pretože máme právo na informácie
… pretože potrebujeme nastaviť mapu ciest pomoci v kritických životných situáciách
Čím skôr sa dostaneme ku informáciám a pomoci, tým je väčšia šanca na zlepšenie nášho stavu alebo stavu našich blízkych.
I keď má stránka zatiaľ len jednoduchú podobu, cieľ združiť a poskytnúť kontakty sme naplnili. Vychádzali sme z verejne dostupných zdrojov (pri niektorých kontaktoch môže byť zmena) a postupne budeme rozširovať a aktualizovať informácie. Stránku budeme upravovať do užívateľsky intuitívnej podoby, aby ste našli kontakt alebo potrebnú informáciu. Neskôr nájdete aj iné informácie, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v sieti na trhu poskytovaných rôznych pomáhajúcich služieb.
Vaše návrhy/nápady či skúsenosti/informácie nám môžete zasielať na: kontaktypomoci@gmail.com
Za tím tvorcov stránky
Eva Klimová