Príbeh tejto stránky…

 

“Mám problém, kam mám zavolať? Kto mi pomôže?”

Toto sú otázky, s ktorými sa stretávame bežne pri svojej práci. Stretávali sme sa s nimi počas obdobia pandémie, pri záťaži jednotlivca, skupiny ale aj kolegov, známych, či neznámych, ktorí hľadali pomoc pre klienta.

Bežný stav je, že nevieme, kde máme hľadať informácie. Nevieme, kto akú službu poskytuje. Stránku, ktorá by poskytovala takéto údaje sme nenašli. Ani podporu pre jej vytvorenie na strane štátu. 

V čase pôsobenia v Slovenskej komore psychológov som spolu s Linkou detskej istoty vytvorila základné letáky s kontaktami pomoci. Boli Vianoce a nápor žiadostí o pomoc 24.12. bol veľký. Neskôr vznikli letáky umožňujúce ľuďom sa zorientovať v pomáhajúcich profesiách a psychologických službách. Totiž nie všetko, čo sa tvári ako profesionálna pomoc ňou aj je.  A idea sprístupniť informácie mala zmysel a odozvu. 

A tak pokračujeme. 

… pretože pomáhajúcich profesií a odborníkov je dosť

… pretože pomoc v rôznych oblastiach v SR  naozaj existuje

… pretože máme právo na informácie

 … pretože potrebujeme nastaviť mapu ciest pomoci v kritických životných situáciách

Čím skôr sa dostaneme ku  informáciám a pomoci, tým je väčšia šanca na zlepšenie nášho stavu alebo stavu našich blízkych.

  I keď má stránka zatiaľ len jednoduchú podobu, cieľ združiť a poskytnúť kontakty sme naplnili. Vychádzali sme z verejne dostupných zdrojov (pri niektorých kontaktoch môže byť zmena) a postupne budeme rozširovať a aktualizovať informácie. Stránku budeme upravovať do užívateľsky intuitívnej podoby, aby ste našli kontakt alebo potrebnú informáciu. Neskôr nájdete aj iné informácie, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v sieti na trhu poskytovaných rôznych pomáhajúcich služieb.

Vaše návrhy/nápady/skúsenosti/informácie nám môžete zasielať na:  kontaktypomoci@gmail.com

Za tím tvorcov stránky

Eva Klimová

KRÍZOVÉ LINKY

 

Upozornenie pre verejnosť:

Pri nahlasovaní údajov je potrebná čo najvyššia presnosť, aby pomoc prišla včas a na správne miesto. Údaje nahlasujte podľa usmernenia operátora. Predovšetkým pri volaní na tiesňové čísla.

Poplašným volaním, ktoré neodôvodnene blokuje tiesňovú linku môžete ohroziť život niekoho, kto pomoc skutočne potrebuje!

Linky pomoci

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

jednotné európske číslo

112

Na spoločnú tiesňovú linku 112 sa dovoláte i v zahraničí, nakoľko ide o tiesňovú linku danej krajiny hlásenie je potrebné podať v úradnom jazyku danej krajiny, zvyčajne i v anglickom jazyku.

Zásady správneho poskytovania informácií pri volaní na číslo tiesňového volania 112:

  1. Čo sa stalo (druh udalosti, aké sily a prostriedky je potrebné vyslať)
  2. Kde sa stalo (obec, objekt, lokalita, okres, kraj)
  3. Komu sa stalo (postihnutí, poškodenie majetku, ohrozenie životného prostredia)
  4. Kedy sa stalo (dátum a čas)

Poskytnutie ďalších doplnkových informácií (identifikácia kto volá, uvedenie telefónneho čísla pre spätné volanie)

Ako poskytnúť prvú pomoc

 POLÍCIA 158
HASIČI
150
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155
MESTSKÁ POLÍCIA
159
HORSKÁ SLUŽBA 18 300
LINKA ZÁCHRANY

  0850 111 313

lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

02 5477 4166

Pri podozrení na intoxikáciu (otravu) po zavolaní záchrannej služby v prípade potreby zavolajte na  toxikologické centrum,  rýchla odborná rada toxikológov môže poškodenému zachrániť život a často je potrebné konať pred príchodom záchrannej služby.

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

(AIR TRANSPORT EUROPE)

18 155

MODRÝ ANJEL

TÍM KRÍZOVEJ INTERVENCIE

0944 171 272

https://www.modryanjel.sk 

Krízová linka je určená pre dispečerov:

– Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR (linka 155),

– Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (linka 112 a 150),

– posádky Rýchlej zdravotnej a lekárskej pomoci a hasičských vozidiel v teréne,

– ošetrujúci personál Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (lekári a sestry)

– pre obete tragických udalostí a ich príbuzných.

Linka slúži na poskytovanie telefonickej krízovej intervencie širokej verejnosti, na vysielanie zasahujúcich tímov Modrého anjela do terénu a ich koordináciu, na koordináciu zásahu s partnerskou organizáciou

SOS LINKA NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI

(diaľničná patrola)

0800 100 007 

 pomoc motoristom v núdzovej situácii

na diaľnici a rýchlostnej ceste na Slovensku

diaľničnou patrolou 365 dní 24 hodín denne

(okrem úseku PRIBINA)

SOS CENTRUM MONITOROVANIA

DOPRAVY  R1  – PR1BINA

0800 333 333

 Pomoc motoristom v núdzi na úseku:

Nitra – Selenec, Selenec – Beladice,

Beladice – Tekovské Nemce

a severný obchvat Banská Bystrica

Dôvery Nezábudka

(Liga za duševné zdravie)

0800 800 566 

nonstop

Linka detskej dôvery

0907 401 749 

pracovné dni 8:00 – 20:00, skype: linkadeti

Linka detskej istoty

linka pomoci pre deti a mladých ľudí

116 111

nonstop

Linka pre hľadané deti

116 000

nonstop

Poradne pre dospelých volajúcich

v záujme dieťaťa

116 000 

v čase od 13:30 -19:30,

štvrtok a sobota: soc.-právna poradňa,

streda: psychologická poradňa

Dobrá linka

psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

Linka nádeje 

(FN L. Pasteura Košice)

055 644 1155

055 622 2323

pondelok – štvrtok 8:00 – 19:30,

piatok – nedeľa nonstop

Senior linka – celoslovenská

0800 172 500

0950 950 772

nonstop, bezplatne

Krízová linka pomoci pre psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou Covid-19

0800 500 333

nonstop e-mailová, četová a videoporadňa

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212
Pomoc obetiam násilia

0800 111 321

0944 254 405 

Krízová SOS linka Aliancia žien Slovenska 0903 519 550
Linka pomoci pre problémy s hraním 0800 800 900 
Otvorené srdce – poradňa pre závislých a rodiny závislých

 0911 180 276

https://www.otvorene-srdce.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÍZOVÁ INTERVENCIA PRE ŠKOLY

Krízová intervencia

Ako postupovať pri mimoriadnej  udalosti a krízovej intervencii v školstve

https://podporneopatrenia.minedu.sk/krizova-intervencia/

 

INÉ LINKY

Linka dôvery na prevenciu v oblasti siekt

0907 409 294

Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, o.z.Banská Bystrica

Linka na pomoc bezdomovcom  Bratislava

0907 733 388

Pondelok – sobota od 17.00 do 22.00

Linka nenahrádza záchrannú službu a políciu

Infolinka proti rasizmu 02 16 356
Infolinka nielen o adopcii 0907 808 080
Informácie o nebezpečných výrobkoch 0850 111 937
Linka Dôvery Ministerstva vnútra SR

02 555 71 110

poradenstvo, ak si myslíte, že vyšetrovateľ/polícia nepostupovali správne

Centrum Slobody zvierat 02 16 187
Linky dôvery pre homosexuálne orientovaných občanov

02  554 21 102

02 442 53 888 

Linka pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o deti 0800 191 222

POMOC V UKRAJINSKOM JAZYKU

Tелефон довіри Незабудка

0800 222 450

щоденно з 13:00 до 21:00

Tелефон довіри

для українських дітей, молоді та дорослих, які можуть звертатися до нас заради своїх дітей українською мовою(за бажанням та за потребою також російською).

0800 500 500

Працює щовівторка 13:30-19:30

Пишіть:
0800500500@ldi.sk

PORADNE

Informačné kancelárie pre obete trestných činov

Poskytovanie pomoci pre obete trestných činov

kancelárie: Bratislava, Banská Bystrica, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Prešov, Košice, detaš. pracoviská – Lučenec, Malacky, Dunajská Streda, Levice, Prievidza, Ružomberok, Poprad, Michalovce

https://prevenciakriminality.sk/p/o-pomoci-obetiam

Sieť zariadení poradenstva a prevencie

156 centier poradenstva a prevencie (CPP) a špecializovaných centier poradenstva a prevencie (ŠCPP).

https://datawrapper.dwcdn.net/qsvdc/6/

Sieť špecializovaných centier poradenstva prevencie

https://datawrapper.dwcdn.net/vsSn7/5/

Centrum právnej pomoci

https://www.centrumpravnejpomoci.sk

Bezplatné dlhové poradne

46 poradní pre osoby v nepriaznivej finančnej situácii  (pomôže Vám ekonóm, právnik a psychológ)

https://www.pomahamedlznikom.sk

Referáty poradensko – psychologických služieb UPSVAR

VIAC INFO

Rodinné poradne

bezplatné poradensko – psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny (poradne Žilina, Trnava, Nové Zámky, Košice, Humenné – počet poradní bude postupne narastať)

https://www.rodinnaporadna.gov.sk/

Linka pomoci pre rodičov (VÚDPaP)

0910 361 252

Poradňa Inklúzie pre pedagógov a pracovníkov s mládežou

0800 500 500

0800500500@ldi.sk

 

ONLINE PORADENSTVO A PROJEKTY

 

Internetová́ linka dôvery pre mladých https://ipcko.sk/chatova-poradna/
stal si sa obeťou šikany alebo si bol jej svedkom? www.odpisemeti.sk
združená linka pomoci www.pomoc.sk
informačné videá pre deti pre zvýšenie bezpečnosti vo virtuálnom priestore www.ovce.sk
národná linka na pomoc deťom v ohrození www.viacakonick.gov.sk
informačná stránka o projektoch pomoci www.zodpovedne.sk
informácie o kyberšikane a pomoci www.kybersikanovanie.sk
Centrum prevencie internetovej závislosti www.nezavislost.sk 
Projekt pre školy a organizácie pracujúce s deťmi www.nehejtuj.sk

POMOC OBETIAM NÁSILIA

 

Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212
Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násialia

0800 300 700

tyranie@genpro.gov.sk

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818
Centrum Slniečko, n.o.

0905 511 512

krízová linka

bzd@centrumslniecko.sk

pondelok-piatok  8:00 18:00

https://centrumslniecko.sk/kontakty/

Centrum Slniečko (Nitra)

0917 545 808

poradna@centrumslniecko.sk

Aliancia žien Slovenskaposkytuje poradenstvo a pomoc obetiam násilia

0903 519 550

http://www.alianciazien.sk

Linka pomoci obetiam

0850 111 321

info@pomocobetiam.sk

linka@pomocobetiam.sk

http://pomocobetiam.sk/

Áno pre život n.o.

0800 120 024

bezplatná non-stop linka

OZ Šanca pre nechcených 0905 888 234
Platforma Bez modrín – online poradňa https://bezmodrin.sk/
 Poradenské centrum Alej (Bratislavský kraj)

0911 417 778

alej.poradenskecentrum@gmail.com

Bezpečný ženský dom Luna v Trenčíne

0918 312 908

krízová linka non-stop

poradnaluna@gmail.com

Bezpečný ženský dom Dúha

0915 166 663

0918 824 247

bzd@domovduha.sk

Bezpečný ženský dom Brána do života

0915 439 245

pomoc@branadozivota.sk

Poradenské centrum Náruč Žilina

0918 185 576

poradnazilina@naruc.sk

Poradenské centrum Náruč Čadca

0907 840 552

poradnacadca@naruc.sk

POMOC PRI ZÁVISLOSTIACH

 

Toxikologická informačná služba

02 5477 416 624

hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách

Bezplatná anonymná Linka pomoci pre problémy s hraním

0800 800 900

pondelok – piatok 9:00 – 17:00 hod.

v čase od 9:00 do 17:00 vždy k dispozícii terapeut,

mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník.

Linka pomoci fajčiarom

0850 111 682

pracovné dni 17:00 – 19:00

Quitline – interaktívna pomoc a poradenstvo pri odvykaní od fajčenia

Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava https://cpldz.sk/
Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica https://www.cpldz-bb.sk/
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice https://www.cpldz-kosice.sk/
Odborný liečebný ústav psychiatrický-Centrum pre liečbu drogových závislostí – Predná Hora https://olup-prednahora.sk/
Špecializovaná nemocnica, Centrum pre liečbu drogových závislostí s.r.o. Žilina https://www.fnspza.sk/centrum-pre-liecbu-drogovych-zavislosti/kontakty
Centrum pre liečbu drogových závislostí CPLDZ Rieka s.r.o.

043 / 42 95 071

rieka.liecebna@gmail.com

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok – Klinika drogových závislostí https://kdz.pnpp.sk/
 Sanatórium AT https://www.sanatoriumat.sk/
Psychiatrická nemocnica Hronovce https://pnh.sk/
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie http://www.pnvz.sk/
AD CLINIC ambulantná liečba závislostí Bratislava

0945 506 507

www.adclinic.sk

Anonymní alkoholici https://www.alkoholici-anonymni.sk/
Anonymní narkomani https://www.anonymninarkomani.sk/
Podpora pre ľudí, ktorí majú v rodine niekoho s problémami s alkoholom https://alanon.sk/
OZ Prima http://primaoz.sk/

INFORMAČNÉ LINKY PRI NIEKTORÝCH OCHORENIACH

 

Liga pre duševné zdravie https://www.dusevnezdravie.sk/odbornici-kontakty/
Chuť žiť

0800 221 080

bezplatná linka pomoci

pondelok a streda: 10:00 – 18:00

utorok, štvrtok, piatok  10:00-16:00

pomoc pri poruchách výživy

Liga proti obezite

0850 111 919

http://www.lpo.sk/

Alzheimerova choroba http://www.alzheimer.sk/
Dieťa s DMO https://dietasdmo.sk/
SPOSA Bratislava (autizmus) https://www.sposa.sk/
Liga proti rakovine

02 52 96 51 48

https://www.lpr.sk/centra-pomoci/

Onkoporadňa Liga proti rakovine 0800 118 811
Infolinka  pre onkologické ochorenia hrubého čreva, konečníka  a tráviaceho traktu

0800 800 183

pondelok – piatok. 8:00-16:00InfolinkaNárodného onkologického ústavu Bratislava

Linka pomoci AIDS 02 444 54 721
Linka dôvery a prevencie AIDS 02 54 77 41 44

 

PSYCHIATRICKÉ LIEČEBNE

 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok https://www.pnpp.sk/
Detská psychiatrická liečebňa, n. o. Hraň https://www.dplhran.sk/
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. https://www.pnmi.sk/
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci http://www.pl-plesivec.sk/
Psychiatrická liečebňa Sučany https://www.plsucany.sk/
Psychiatrická nemocnica Hronovce https://pnh.sk/
Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya Kremnica http://www.pnkca.sk/
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. https://olup-prednahora.sk/
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie http://www.pnvz.sk/

INFORMAČNÉ LINKY

 

Informácie o telefónnych číslach v SR 1181
Informácie o telefónnych číslach v cudzine 12 149
Predpoveď počasia a meteorologické výstrahy

0988 400 100

0988 400 200

0988 400 300

ORGÁNY ŠTÁTNEJ A VEREJNEJ SPRÁVY

Ústredné orgány štátnej správy
Ministerstvo zdravotníctva SR https://www.health.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR https://www.mpsvr.sk/sk/
Ministerstvo   zahraničných   vecí   a európskych  záležitostí  SR https://www.mzv.sk/
Ministerstvo hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/
Ministerstvo obrany SR https://www.mosr.sk/
Ministerstvo  vnútra  SR https://www.minv.sk/
Ministerstvo  financií  SR https://www.mfsr.sk/sk/
Ministerstvo  kultúry  SR https://www.culture.gov.sk/
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/
Ministerstvo  spravodlivosti  SR https://www.justice.gov.sk/
Ministerstvo životného prostredia  SR https://www.minzp.sk/
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR https://www.mpsr.sk/
Národný bezpečnostný úrad https://www.nbu.gov.sk/
Úrad vlády SR https://www.vlada.gov.sk/
Kancelária prezidenta slovenskej republiky https://www.vlada.gov.sk/kancelaria-prezidenta-slovenskej-republiky/
Národná rada SR https://www.nrsr.sk/web/

 

Vyššie územné celky (VÚC)
Bratislavský samosprávny kraj https://bratislavskykraj.sk/
Banskobystrický samosprávny kraj https://www.vucbb.sk/
Košický samosprávny kraj https://web.vucke.sk/sk/
Nitriansky samosprávny kraj https://www.unsk.sk/
Prešovský samosprávny kraj https://www.po-kraj.sk/sk/
Trenčiansky samosprávny kraj https://www.tsk.sk/
Trnavský samosprávny kraj https://trnava-vuc.sk/
Žilinský samosprávny kraj http://www.zilinskazupa.sk/

 

Ochrancovia práv
Úrad verejného ochranca práv https://vop.gov.sk
Úrad komisára pre deti https://www.komisarpredeti.sk
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk

 

 

 ORGANIZÁCIE V ZDRAVOTNÍCTVE

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

https://www.udzs-sk.sk/urad/zakladne-informacie/

Národné centrum zdravotníckych informácií

https://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

http://www.sukl.sk/ 

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

http://www.e-vuc.sk/

Slovenská zdravotnícka univerzita

https://eszu.sk

 

Zdravotné poisťovne

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

www.dovera.sk

UNION, a. s.

www.union.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

www.vszp.sk

 

 

Stavovské organizácie v zdravotníctve

zriadené zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Slovenská komora psychológov www.komorapsychologov.sk
Slovenská lekárska komora www.lekom.sk
Slovenská komora zubných lekárov www.skzl.sk
Slovenská lekárnická komora pre farmaceutov www.slek.sk
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek www.sksapa.sk
Slovenská komora fyzioterapeutov www.komorafyzioterapeutov.sk
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov www.skzz.sk

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

(združuje povolania klinický fyzik, laboratórny diagnostik, logopéd a liečebný pedagóg)

www.skizp.sk
Slovenská komora zubných technikov www.skzt.sk
Slovenská komora ortopedických technikov www.skort.sk

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

(združuje povolania verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár)

www.sekmtp.sk

 

 

Organizácie v oblasti psychoterapie

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť https://psychoterapeuti.org/sps
Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii https://psychoterapeuti.org/sivp
SLEA https://www.slea.sk/ea-a-logoterapia/
ABC INŠTITÚT https://kbt.sk/o-nas/o-abc-institute/

 

 

Zoznam niektorých odborných a pacientských organizácií

Slovenská lekárska spoločnosť www.sls.sk
Lekárske odborové združenie – LOZ www.loz.sk
Asociácia nemocníc Slovenska www.asociacianemocnic.sk
Asociácia súkromných lekárov SR www.aslsr.sk
Slovenská lekárska únia špecialistov www.slus.sk
Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast SR www.detskylekar.sk
Asociácia na ochranu práv pacientov SR https://www.aopp.sk/
Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne vzdelávanie www.saccme.sk
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva www.vpl.sk

 

 

Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti

https://pain.sk/index_ok.php

Databáza informácií pre medicínske vzdelávanie

http://www.medinfo.sk/index.php/125-psychology

Portál Zdravie.sk – pre tých, čo chcú vedieť viac

www.zdravie.sk

 

Organizácie v oblasti psychoterapie

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

https://psychoterapeuti.org/sps

Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii

https://psychoterapeuti.org/sivp

SLEA

https://www.slea.sk/ea-a-logoterapia/

ABC INŠTITÚT

https://kbt.sk/o-nas/o-abc-institute/

 

 

Zoznam niektorých odborných a pacientských organizácií

 

Slovenská lekárska spoločnosť

www.sls.sk

Lekárske odborové združenie – LOZ

www.loz.sk

Asociácia nemocníc Slovenska

www.asociacianemocnic.sk

Asociácia súkromných lekárov SR

www.aslsr.sk

Slovenská lekárska únia špecialistov

www.slus.sk

Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast SR

www.detskylekar.sk

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

www.aopp.sk

Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne vzdelávanie

www.saccme.sk

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva

www.vpl.sk

 

 

Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti

https://pain.sk/index_ok.php

Databáza informácií pre medicínske vzdelávanie

http://www.medinfo.sk/index.php/125-psychology

Portál Zdravie.sk – pre tých, čo chcú vedieť viac

www.zdravie.sk

OVERENIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV A POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

je možné  rôznou formou, napríklad na:

https://www.portaludzs.sk/overenie-poskytovatela-zdravotnej-starostlivosti

https://www.portaludzs.sk/overenie-zdravotnickeho-pracovnika

https://www.e-vuc.sk

alebo v príslušnej stavovskej organizácii v zdravotníctve

VÝMENNÉ LÍSTKY K LEKÁROVI

 

Podľa § 8 ods. 5 písm. a) Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ku nasledujúcim špecialistom nevyžaduje odporúčanie všeobecného lekára (tzv. „výmenný lístok“).

§ 8 Ambulantná starostlivosť

(5) Odporúčanie všeobecného lekára alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 4 sa nevyžaduje

a) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská psychiatria, v špecializačnom odbore klinická psychológia, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/

 

INÉ ORGANIZÁCIE

 

Slovenská komora učiteľov

https://sku.sk

Asociácia školskej psychológie ČR a SR

https://www.aspsr.sk

 

POMÁHAJÚCE PROFESIE

prehľad niektorých pomáhajúcich profesií

NIEKTORÉ POMÁHAJÚCE PROFESIE

(aký je rozdiel medzi psychológom, psychológom so špecializáciou, psychoterapeutom, psychiatrom, liečebným pedagógom, špeciálnym pedagógom, koučom?)

VIAC INFO

PSYCHOLOGICKÉ ŠPECIALIZÁCIE A ZAMERANIA

(aký je rozdiel medzi psychológom, psychológom so špecializáciou, klinickým psychológom, pracovným a organizačným psychológom, poradenským psychológom, školským psychológom, dopravným psychológom, psychológom RPPS, psychológom v rodinnej alebo dlhovej poradni, psychológom v centre pre deti a rodiny, psychológom v centre poradenstva a prevencie, psychológom v reedukačnom alebo diagnostickom centre alebo LVS ?)

VAC INFO

viac informácií o psychológoch v zdravotníctve nájdete na https://www.komorapsychologov.sk

 

 

VYSOKÉ ŠKOLY A UNIVERZITY – ŠTÚDIUM PSYCHOLÓGIE

 

Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Univerzita Komenského, Bratislava

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/

Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Trnavská univerzita, Trnava

https://sites.google.com/site/kptruni/home

Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/aktuality/

Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/

Ústav aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava

https://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-aplikovanej-psychologie

Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Katolícka univerzita, Ružomberok

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta/ff-katedry/katedra-psychologie

Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-psychologie/

Inštitút psychológie Filozofickej fakulty, Prešovská univerzita, Prešov

http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ips/

Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

https://www.paneurouni.com/fakulta-psychologie/

Ďalšie informácie o štúdiu:   https://www.portalvs.sk/sk/