Mám problém, kam mám zavolať?
Kto mi pomôže?

POMOC EXISTUJE

Pomoc obetiam násilia

Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násialia
0800 300 700
tyranie@genpro.gov.sk
Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
0800 800 818
Centrum Slniečko, n.o.
0905 511 512
krízová linka
bzd@centrumslniecko.sk
pondelok-piatok 8:00 18:00
Centrum Slniečko (Nitra)
0917 545 808
poradna@centrumslniecko.sk
Aliancia žien Slovenska
poskytuje poradenstvo a pomoc obetiam násilia
Linka pomoci obetiam
0850 111 321
info@pomocobetiam.sk
linka@pomocobetiam.sk
Áno pre život n.o.
0800 120 024
bezplatná non-stop linka
OZ Šanca pre nechcených
0905 888 234
Platforma Bez modrín – online poradňa
Poradenské centrum Alej (Bratislavský kraj)
0911 417 778
alej.poradenskecentrum
@gmail.com
Bezpečný ženský dom Luna v Trenčíne
0918 312 908
krízová linka non-stop
poradnaluna@gmail.com
Bezpečný ženský dom Dúha
0915 166 663
0918 824 247
bzd@domovduha.sk
Bezpečný ženský dom Brána do života
0915 439 245
pomoc@branadozivota.sk
Poradenské centrum Náruč Žilina
0918 185 576
poradnazilina@naruc.sk
Poradenské centrum Náruč Čadca
0907 840 552
poradnacadca@naruc.sk

Pomoc pri závislostiach

Toxikologická informačná služba
02 5477 416 624
hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
Bezplatná anonymná Linka pomoci pre problémy s hraním
0800 800 900
pondelok – piatok 9:00 – 17:00 hod.
v čase od 9:00 do 17:00 vždy k dispozícii terapeut,
mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník.
Linka pomoci fajčiarom
0850 111 682
pracovné dni 17:00 – 19:00
Quitline – interaktívna pomoc a poradenstvo pri odvykaní od fajčenia
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
poskytuje poradenstvo a pomoc obetiam násilia
Odborný liečebný ústav psychiatrický-Centrum pre liečbu drogových závislostí – Predná Hora
Špecializovaná nemocnica, Centrum pre liečbu drogových závislostí s.r.o. Žilina
Centrum pre liečbu drogových závislostí CPLDZ Rieka s.r.o.
043 / 42 95 071
rieka.liecebna@gmail.com
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok – Klinika drogových závislostí
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
AD CLINIC ambulantná liečba závislostí Bratislava
0945 506 507
Anonymní narkomani
Podpora pre ľudí, ktorí majú v rodine niekoho s problémami s alkoholom

Poradne

Informačné kancelárie pre obete trestných činov

Poskytovanie pomoci pre obete trestných činov

kancelárie: Bratislava, Banská Bystrica, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Prešov, Košice, detaš. pracoviská – Lučenec, Malacky, Dunajská Streda, Levice, Prievidza, Ružomberok, Poprad, Michalovce
Sieť zariadení poradenstva a prevencie
156 centier poradenstva a prevencie (CPP) a špecializovaných centier poradenstva a prevencie (ŠCPP).
Sieť špecializovaných centier poradenstva prevencie
Centrum právnej pomoci
Bezplatné dlhové poradne
46 poradní pre osoby v nepriaznivej finančnej situácii (pomôže Vám ekonóm, právnik a psychológ)
Referáty poradensko – psychologických služieb UPSVAR
Rodinné poradne
bezplatné poradensko – psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny (poradne Žilina, Trnava, Nové Zámky, Košice, Humenné – počet poradní bude postupne narastať)
Linka pomoci pre rodičov (VÚDPaP)
0910 361 252
Poradňa Inklúzie pre pedagógov a pracovníkov s mládežou
0800 500 500
0800500500@ldi.sk

Online poradenstvo a projekty

Internetová́ linka dôvery pre mladých
stal si sa obeťou šikany alebo si bol jej svedkom?
združená linka pomoci
informačné videá pre deti pre zvýšenie bezpečnosti vo virtuálnom priestore
národná linka na pomoc deťom v ohrození
informačná stránka o projektoch pomoci
informácie o kyberšikane a pomoci
Centrum prevencie internetovej závislosti
Projekt pre školy a organizácie pracujúce s deťmi
Pomoc v ukrajinskom jazyku
Tелефон довіри Незабудка
0800 222 450
щоденно з 13:00 до 21:00
Tелефон довіри
для українських дітей, молоді та дорослих, які можуть звертатися до нас заради своїх дітей українською мовою(за бажанням та за потребою також російською).
0800 500 500
Працює щовівторка 13:30-19:30
Пишіть: 0800500500@ldi.sk