Mám problém, kam mám zavolať?
Kto mi pomôže?

POMOC EXISTUJE

Krízové linky

Upozornenie pre verejnosť

Pri nahlasovaní údajov je potrebná čo najvyššia presnosť, aby pomoc prišla včas a na správne miesto. Údaje nahlasujte podľa usmernenia operátora. Predovšetkým pri volaní na tiesňové čísla. Poplašným volaním, ktoré neodôvodnene blokuje tiesňovú linku môžete ohroziť život niekoho, kto pomoc skutočne potrebuje!
Linky pomoci na obrázkoch si môžete stiahnuť TU.
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
jednotné európske číslo
112
Na spoločnú tiesňovú linku 112 sa dovoláte i v zahraničí, nakoľko ide o tiesňovú linku danej krajiny hlásenie je potrebné podať v úradnom jazyku danej krajiny, zvyčajne i v anglickom jazyku.

Zásady správneho poskytovania informácií pri volaní
na číslo tiesňového volania 112:

  1. Čo sa stalo (druh udalosti, aké sily a prostriedky je potrebné vyslať)
  2. Kde sa stalo (obec, objekt, lokalita, okres, kraj)
  3. Komu sa stalo (postihnutí, poškodenie majetku, ohrozenie životného prostredia)
  4. Kedy sa stalo (dátum a čas)
Poskytnutie ďalších doplnkových informácií (identifikácia kto volá, uvedenie telefónneho čísla pre spätné volanie)
Ako poskytnúť prvú pomoc si môžete pozrieť TU.
POLÍCIA
158
HASIČI
150
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155
MESTSKÁ POLÍCIA
159
HORSKÁ SLUŽBA
18 300
LINKA ZÁCHRANY
0850 111 313
lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
02 5477 4166
Pri podozrení na intoxikáciu (otravu) po zavolaní záchrannej služby v prípade potreby zavolajte na toxikologické centrum, rýchla odborná rada toxikológov môže poškodenému zachrániť život a často je potrebné konať pred príchodom záchrannej služby.
LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
(AIR TRANSPORT EUROPE)
18 155
MODRÝ ANJEL
(TÍM KRÍZOVEJ INTERVENCIE)
0944 171 272
Krízová linka je určená pre dispečerov:
Linka slúži na poskytovanie telefonickej krízovej intervencie širokej verejnosti, na vysielanie zasahujúcich tímov Modrého anjela do terénu a ich koordináciu, na koordináciu zásahu s partnerskou organizáciou

– Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR (linka 155),

– Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (linka 112 a 150),

– posádky Rýchlej zdravotnej a lekárskej pomoci a hasičských vozidiel v teréne,

– ošetrujúci personál Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (lekári a sestry)

– pre obete tragických udalostí a ich príbuzných.

SOS LINKA NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI
(DIAĽNIČNÁ PATROLA)
0800 100 007
pomoc motoristom v núdzovej situácii na diaľnici a rýchlostnej ceste na Slovensku diaľničnou patrolou 365 dní 24 hodín denne (okrem úseku PRIBINA)
SOS CENTRUM MONITOROVANIA DOPRAVY R1 – PR1BINA
0800 333 333
Pomoc motoristom v núdzi na úseku:
Nitra – Selenec, Selenec – Beladice
Beladice – Tekovské Nemce
a severný obchvat Banská Bystrica
Dôvery Nezábudka
(LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE)
0800 800 566
nonstop
Linka detskej dôvery
0907 401 749
pracovné dni 8:00 – 20:00, skype: linkadeti
Linka detskej istoty
116 111
nonstop
Linka pre hľadané deti
116 000
nonstop
Poradne pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa
116 000
v čase od 13:30 -19:30,
štvrtok a sobota: soc.-právna poradňa,
streda: psychologická poradňa
Dobrá linka
159
psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
Linka nádeje
(FN L. PASTEURA KOŠICE)
055 644 1155
055 622 2323
pondelok – štvrtok 8:00 – 19:30,
piatok – nedeľa nonstop
Senior linka – celoslovenská
0800 172 500
0950 950 772
nonstop, bezplatne
Krízová linka pomoci pre psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou Covid-19
0800 500 333
nonstop e-mailová, četová a videoporadňa
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Pomoc obetiam násilia
0800 111 321
0944 254 405
Krízová SOS linka Aliancia žien Slovenska
0903 519 550
Linka pomoci pre problémy s hraním
0800 800 900
Otvorené srdce – poradňa pre závislých a rodiny závislých

Informačné linky

Informácie o telefónnych číslach v SR
1181
Informácie o telefónnych číslach v cudzine
12 149
Predpoveď počasia a meteorologické výstrahy
0988 400 100
0988 400 200
0988 400 300

Infolinky pri niektorých ochoreniach

Liga pre duševné zdravie
Chuť žiť
0800 221 080
bezplatná linka pomoci
pondelok a streda: 10:00 – 18:00
utorok, štvrtok, piatok 10:00 – 16:00
pomoc pri poruchách výživy
Liga proti obezite
0850 111 919
Alzheimerova choroba
Dieťa s DMO
SPOSA Bratislava (autizmus)
Liga proti rakovine
Onkoporadňa Liga proti rakovine
0800 118 811
Infolinka pre onkologické ochorenia hrubého čreva, konečníka a tráviaceho traktu
0800 800 183
pondelok – piatok. 8:00 – 16:00
Infolinka Národného onkologického ústavu Bratislava
Linka pomoci AIDS
02 444 54 721
Linka dôvery a prevencie AIDS
02 54 77 41 44

Iné linky

Linka dôvery na prevenciu v oblasti siekt
0907 409 294
Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, o.z.Banská Bystrica
Linka na pomoc bezdomovcom Bratislava
0907 733 388
Pondelok – sobota od 17.00 do 22.00
Linka nenahrádza záchrannú službu a políciu
Infolinka proti rasizmu
02 16 356
Infolinka nielen o adopcii
0907 808 080
Informácie o nebezpečných výrobkoch
0850 111 937
Linka Dôvery Ministerstva vnútra SR
02 555 71 110
poradenstvo, ak si myslíte, že vyšetrovateľ/polícia nepostupovali správne
Centrum Slobody zvierat
02 16 187
Linky dôvery pre homosexuálne orientovaných občanov
02 554 21 102
02 442 53 888
Linka pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o deti
0800 191 222