Mám problém, kam mám zavolať?
Kto mi pomôže?

POMOC EXISTUJE

Krízová intervencia pre školy

Krízová intervencia
Ako postupovať pri mimoriadnej udalosti a krízovej intervencii v školstve